Berlinmuren ble stående som selve symbolet på den kalde krigen, der den effektivt skilte øst fra vest i nesten 30 år. Selv om muren nå er revet, er den fortsatt en av Berlins mest populære attraksjoner.

Berlinmuren i Berlin

Historie

Etter 2. verdenskrig ble Berlin delt inn i fire sektorer; en fransk, en britisk, en amerikansk og en sovjetisk. Det som senere utgjorde Vest-Berlin utgjorde fransk, britisk og amerikansk sektor, mens Øst-Berlin utgjorde sovjetisk sektor. Fram til 1961 kunne man fritt krysse grensen mellom øst og vest.

Men stadig flere øst-tyskere ble fristet av det mer framgangsrike vest og rømte over for å prøve lykken. Fram til 1961 hadde rundt 3.5 millioner øst-tyskere flyktet. Dette utgjorde 20 % av den totale øst-tyske befolkningen, og de som rømte var gjerne unge, velutdannede og ressurssterke. Dette var et enormt tap for Øst-Tyskland og økonomien var i ferd med å kollapse. Noe måtte gjøres.

13. august 1961 ble det rullet ut et gjerde av piggtråd for å skille bydelene fra hverandre. To dager senere startet man arbeidet med en mer permanent mur, og det ble utstedt ordre om å skyte enhver som prøvde å krysse den. Muren ble senere videreutviklet til å bli et festningsverk det var nesten umulig å komme forbi.

Muren ble altså stående helt fram til 1989, da Sovjet mistet grepet om Øst-Europa. Dette utløste store, men fredelige demonstrasjoner i Øst-Tyskland og myndighetene så seg nødt å la innbyggerne fritt få reise mellom øst og vest. Planen var å gjøre dette gradvis og i kontrollerte former, men på grunn av en misforståelse gikk det ut en melding den 9. november om at alle nå kunne krysse grensen, med umiddelbar virkning. Friheten var et faktum.

Mellom 1961 og 1989 hadde rundt 5000 mennesker forsøkt å rømme over (eller under) muren, og mellom 100 og 200 mennesker ble drept i forsøket. Muren hadde vist seg å være uhyggelig effektiv.

Muren i dag

Det er naturlig nok ikke mye man ser til muren i dag, men noen deler av den er bevart. Det er også lagt en stripe med brostein der muren for å vise for ettertiden nøyaktig hvor muren gikk.

Berlin Wall Memorial

Her kan man se en rest av muren og de tilhørende festningsverkene i sin opprinnelige form. Da kan man forstå hvordan muren så effektiv kunne hindre flukten fra øst til vest. Anbefales sterkt til alle historieinteresserte.

East side gallery

East side gallery er en 1.3 km lang rest av muren som er dekorert med over 100 bilder av kunstnere fra hele verden. Passer bedre for den kunstinteresserte enn den historieinteresserte.

Berlin Wall Panorama

Rett ved Checkpoint Charlie ligger Berlin Wall Panorama der du kan oppleve hvordan det var å stå i Vest-Berlin og se over til øst. Veldig virkningsfullt, og det gir et veldig godt inntrykk av hvordan det var. Bestill billetter her.

Det fins også en rekke guidede turer man kan bli med på for å få mer innføring i historien om muren og den kalde krigen. Bestill billetter her (med lavest pris garanti).

Støtt oss - benytt våre partnere