Du kan ha krav på kompensasjon på opptil 600 euro om flyet ditt er forsinket. Hvor mye du kan få, avhenger av hvor du skal og hvor lenge du har ventet.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva du bør gjøre ved forsinkelse og hvilke rettigheter du faktisk har. Her ser vi nærmere på hva du kan kreve, hvilke rettigheter du har og nøyaktig hva du bør gjøre ved forsinkelser.

Dette bør du gjøre

“Flyet er forsinket” – dette er fryktede ord for enhver passasjer på reisefot. De fleste som reiser regelmessig har opplevd forsinkede fly og tapt bagasje. Ifølge statistikk fra Avinor, kan punktligheten svinge fra ca. 70-90%, alt etter sesong. Det er ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvilke rettigheter du har, men du har mulighet til å klage i opptil tre år i etterkant.

Ifølge AirHelp, har du mange rettigheter som flypassasjer. De forklarer hvilke grep du bør ta så snart som du får vite at nettopp ditt fly er forsinket. Inne på nettsidene deres finner du utfyllende informasjon om hvilke rettigheter du har, samt hva du bør gjøre ved flyforsinkelser i EU, USA og andre internasjonale flyvinger.

AirHelp påpeker blant annet at du alltid bør ta vare på reisedokumentasjon, for eksempel ombordstigningskortet ditt. De anbefaler også at du skaffer deg så nøyaktig informasjon som mulig om årsaken til forsinkelsen, og du bør notere deg når ombordstigningen faktisk starter.

Rettighetene dine som flypassasjer

Forbrukerrådet sine nettsider kan du skrive inn reiserute og ventetid for å se hva du kan kreve. Økonomisk kompensasjon beregnes ut ifra standardiserte satser, og det spiller ingen rolle om du selv har tapt penger eller ikke. Minste sats er 250 euro og øverste sats er 600 euro.

Du kan kreve erstatning for eventuelle økonomiske tap som skyldes forsinkelsen, i tillegg til den standardiserte satsen. Du kan ta saken din videre til Transportklagenemda, dersom du får avslag hos flyselskapet. Det er ikke bare forsinkelser og kanselleringer du kan klage på, men også skade på bagasje eller manglende assistanse.

Rettighetene dine mens du venter på flyet

Flypassasjerer har krav på forpleining mens de venter, så sant forsinkelsen er på over to timer for flyvninger på 1500 km og over, tre timer for flyvinger på 1500 km innen EØS og 1500-3000 km for andre flyvninger, samt fire timer ved alle andre flyreiser.

Du kan ha krav på refusjon etter fem timer, samt returreise ved behov. Det er også verdt å nevne at du har de samme rettigheter som ved innstilte flyvninger etter tre timer. Flyselskapet må dessuten ordne hotell til deg om du blir nødt til å vente til neste dag, uansett årsak til forsinkelsen.

Unntak for regelen

En forutsetning for økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser er at forsinkelsen er innenfor flyselskapets kontroll. Du mister disse rettighetene når forsinkelsen skyldes omstendigheter som er umulig å unngå, for eksempel dårlig vær. Kravet ditt frafaller også om du har blitt informert innen 7-14 dager og/eller du blir tilbudt billett på en annen flyvning. Du finner de nøyaktige forutsetningene på Forbrukerrådets nettsider.

Det bør nevnes at den økonomiske kompensasjonen reduseres dersom du blir tilbudt en annen flyvning til reisemålet ditt. Hvor mye som trekkes fra kompensasjonen, beregnes ut fra hvor mye den nye ankomsttiden overstiger det opprinnelige tidspunktet.

Støtt oss - benytt våre partnere